Nr. 1   ›  
Místo: Šípy (Schippen) []
Laufzeit: 1869
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1869 Šípy (Schippen)

 
   
/ 0