Místo: Hory (Horn), Jenišov (Janessen), Počerny (Putschirn),...
Datace: 1790-1826
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0