Místo: Dobřív (Dobschiw, Dobřev, Dobřiv), Kraków (Krakov, Krakau...
Datace: 1611-1698
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha dlužních úpisů

 
   
/ 0