Místo: Bezděkovec
Datace: 1962–1966
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kronika základní školy

 
   
/ 0
Některé snímky nebudou zobrazeny / Some images are not displayed / Einige Bilder werden nicht angezeigt 1