Místo: Dalovice
Datace: 1955–1956
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Příloha ke kronice školy - fotoalbum

 
   
/ 0
Některé snímky nebudou zobrazeny / Some images are not displayed / Einige Bilder werden nicht angezeigt 1956