Místo: Česká Ves (Böhmischdorf) [zaniklá ves na katastrálním území...
Laufzeit: 1827-1853 Beschriebenen Inhalt Laufzeit: 1825–1853
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha kvitancí

 
   
/ 0