Místo: Česká Ves (Böhmischdorf) [zaniklá ves na katastrálním území...
Datace: 1827-1853 Datace popisovaného obsahu: 1825–1853
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha kvitancí

 
   
/ 0