Místo: Česká Ves (Böhmischdorf) [zaniklá ves na katastrálním území...
Laufzeit: 1797-1816
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha obligací a smluv

 
   
/ 0