Místo: Česká Ves (Böhmischdorf) [zaniklá ves na katastrálním území...
Laufzeit: 1807-1884 Beschriebenen Inhalt Laufzeit: 1805–1884
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0