Místo: Česká Ves (Böhmischdorf) [zaniklá ves na katastrálním území...
Datace: 1807-1884 Datace popisovaného obsahu: 1805–1884
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0