Místo: Česká Ves (Böhmischdorf) [zaniklá ves na katastrálním území...
Laufzeit: 1838-1869 Beschriebenen Inhalt Laufzeit: 1812–1869
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Dominikální kniha trhových smluv

 
   
/ 0