Místo: Vlkýš (Wilkischen), Vrhaveč (Worhabschen)
Datace: 1846–1876 Datace popisovaného obsahu: 1845–1876
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha listin

 
   
/ 0