Místo: Vlkýš (Wilkischen), Vrhaveč (Worhabschen)
Datace: 1788–1881
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Dominikální pozemková kniha

 
   
/ 0