Místo: Bukovník (Bukownick, Bukownik) [okres Klatovy], Mačice (...
Laufzeit: 1795-1843
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha nájemních smluv

 
   
/ 0