Místo: Bukovník (Bukownick, Bukownik) [okres Klatovy], Mačice (...
Laufzeit: 1833-1883 Beschriebenen Inhalt Laufzeit: 1832–1883
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0