Místo: Horní Staňkov (Oberstankau), Libětice (Libietitz),...
Datace: 1760–1818
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0