Místo: Bezděkov (Bezdiekau), Kal (Gall, Kall), Koryta (Korit),...
Laufzeit: 1803–1833 Beschriebenen Inhalt Laufzeit: 1803–1835
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Dominikální kniha testamentů a dědických řízení

 
   
/ 0