Místo: Bezděkov (Bezdiekau), Kal (Gall, Kall), Koryta (Korit),...
Datace: 1836–1850 Datace popisovaného obsahu: 1820–1873
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha dlužních úpisů, cesí a záznamů

 
   
/ 0