Místo: Bezděkov (Bezdiekau), Kal (Gall, Kall), Koryta (Korit),...
Laufzeit: 1842–1850 Beschriebenen Inhalt Laufzeit: 1815–1864
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Dominikální kniha kvitancí a soudních výměrů

 
   
/ 0