Místo: Bezděkov (Bezdiekau), Kal (Gall, Kall), Koryta (Korit),...
Datace: 1802–1803
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Dominikální pozemková kniha

 
   
/ 0