Místo: Žebnice (Zebnitz)
Datace: 1802–1879 Datace popisovaného obsahu: 1782–1879
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Hlavní kniha aktiv a pasiv

 
   
/ 0