Místo: Holyně (Hollin), Jezerce (Gesürzen), Lom u Stříbra (Lohm),...
Datace: 1841–1878 Datace popisovaného obsahu: 1838–1878
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha obligací

 
   
/ 0