Místo: Holyně (Hollin), Jezerce (Gesürzen), Lom u Stříbra (Lohm),...
Datace: 1795–1838 Datace popisovaného obsahu: 1784–1838
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha svatebních smluv

 
   
/ 0