Místo: Holyně (Hollin), Pytlov (Pittlau)
Datace: 1781–1840 Datace popisovaného obsahu: 1676–1876
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0