Místo: Jezerce (Gesürzen), Lom u Stříbra (Lohm), Nynkov (Lingau)
Datace: 1781–1824 Datace popisovaného obsahu: 1726–1824
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0