Místo: Řebří (Laiter, Laitter, Leiter, Leitter)
Datace: 1782–1818 Datace popisovaného obsahu: 1761–1818
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0