Místo: Bezděkov (Bezdiekau) [okres Rokycany], Březina (Březina) [...
Datace: (1820-) 1822-1830
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0