Místo: Březina (Březina) [okres Rokycany], Kříše (Křisch) [část...
Datace: 1805-1848
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0