Místo: Bezděkov (Bezdiekau) [okres Rokycany], Přívětice (...
Datace: 1805-1856
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0