Místo: Bezděkov (Bezdiekau) [okres Rokycany], Březina (Březina) [...
Datace: 1828-1831
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0