Místo: Přívětice (Přiwietitz) [okres Rokycany]
Datace: 1805-1841
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0