Místo: Kroměždice (Kromnieržlitz) [část obce Bolešiny, okres...
Datace: 1773-1806
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0