Místo: Biřkov (Birzkau) [okres Klatovy], Bolkov (Wolkow) [okres...
Datace: 1804
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Index k pozemkovým knihám

 
   
/ 0