Místo: Dolany (Dollana) [zaniklá ves na katastrálním území Pňovany...
Datace: 1781-1825 (-1881)
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0