Místo: Břetětice (Břetietitz) [část obce Petrovice u Sušice, okres...
Datace: (1825-) 1828-1837
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0