Místo: Břetětice (Bzetieticze) [část obce Petrovice u Sušice,...
Datace: (1721-) 1757-1831
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0