Místo: Břetětice (Brzetieticze) [část obce Petrovice u Sušice,...
Datace: (1781-) 1795-1876
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0