Místo: Drouhavec (Drouchawecz, Drouchawetz, Drochau) [část obce...
Datace: (1721-) 1795-1880
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0