Místo: Bezděkov (Bezdiekau) [zaniklá ves na katastrálním území...
Datace: 1831-1876
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0