Místo: Bezděkov (Bezdiekau), Hořejší Krušec (Ober-Körnsalz)
Datace: 1831–1876
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0