Místo: Dolce (Doltzen), Horšice (Hortschitz), Kucíny (Kutzin),...
Laufzeit: 1769
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Soupis poddaných

 
   
/ 0