Místo: Dolce (Dolzen), Horšice (Hortschitz), Kucíny (Kutzin),...
Datace: 1819 (-1821)
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Soupis poddaných

 
   
/ 0