Místo: Honezovice (Hanositz, Honositz)
Datace: 1666–1806
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0