Místo: Bezděkov (Pössigkau), Babice (Wabitz)
Datace: 1789-1818
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0