Místo: Týnec (Tejnice, Teinitz), Malé Hydčice (Malý Hyčzycze,...
Datace: 1694-1821
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0