Místo: Brť (Pirten, Pierten, Pirtten)
Datace: 1689-1824
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0