Místo: Lisov (Lissowa), Holýšov (Holeischen, Holleischen, Holišov...
Datace: 1622-1766
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0