Místo: Lelov (Lelowa, Lelovo), Lisov (Lissowa)
Datace: 1642-1822
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0