Místo: Hradec (Hradzen, Hradce), Střelice (Strelitz)
Datace: 1631-1784
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0