Místo: Chotěšov (Chotieschau), Černotín (Tschernotín)
Datace: 1640-1789
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0