Místo: Něšov (Neschowa) [část obce Pernarec, okres Plzeň-sever],...
Laufzeit: 1652
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Urbář a pozemková kniha

 
   
/ 0